Grono pedagogiczne

Małgorzata Bucka  Dyrektor Szkoły wiedza o społeczeństwie
     
Joanna Gałuszka edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy III
     
 Aneta Kamusińska edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IA
     
Sylwia Foks - Bryzek edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IB
     
Agata Nikliborc edukacja wczesnoszkolna, przyroda wychowawca klasy II
     
     
     
Anna Szarzec technika, informatyka, muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie  
     
Elżbieta Kurkowska język polski wychowawca klasy IVA
     
Agnieszka Mąsior język angielski wychowawca klasy VIIIB
     
Barbara Gabryś historia,  biblioteka wychowawca klasy VIIIA
     
Urszula Mitoraj wychowanie fizyczne  
     
Lucyna Wajdzik   opieka świetlicowa
     
Beata Stanisławska matematyka wychowawca klasy V
     
Anna Koster język polski  
     
Cecylia Kowalska/ Barbara Mirta - Łabaj geografia

opieka świetlicowa

     
Ewelina Piotrowska religia  
Karolina Noworyta wychowanie fizyczne  
Ewa Bojęś  matematyka, fizyka

wychowawca klasy VI

opieka świetlicowa

     
     
    

 

Marcin Skwarczyński język niemiecki  
     
Igor Sarna  edukacja dla bezpieczeństwa  
     
Paulina Płachta logopeda  
     
Małgorzata Urban chemia, biologia opieka świetlicowa
     
Lilianna Skowron język angielski wychowawca klasy IV b
     
Ewa Kowalska psycholog  
     
Ewa Nowosiadły nauczyciel wspomaganjący, pedagog specjalny  
     
Marta Pastwa - Tusińska pedagog