Grono pedagogiczne

Małgorzata Bucka  Dyrektor Szkoły wiedza o społeczeństwie
     
Joanna Gałuszka edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy II
     
 Aneta Kamusińska edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IA
     
Sylwia Foks - Bryzek edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IB
     
Agata Nikliborc edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy III
     
Dominika Giełdoń nauczyciel wspomagający  
     
Anna Szarzec technika, zajęcia komputerowe, muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie wychowawca klasy VIA
     
Elżbieta Kurkowska język polski wychowawca klasy VIB
     
Agnieszka Mąsior język angielski wychowawca klasy VB
     
Barbara Gabryś historia,  biblioteka wychowawca klasy VA
     
Urszula Mitoraj wychowanie fizyczne wychowawca klasy VII
     
Lucyna Wajdzik   opieka świetlicowa
     
Beata Stanisławska matematyka  
     
Paulina Płachta język polski opieka świetlicowa
     
Cecylia Kowalska przyroda, geografia

wychowawca klasy VIII

opieka świetlicowa

     
Patrycja Broda religia  
     
Ewa Bojęś  matematyka, fizyka opieka świetlicowa
     
Krzysztof Liberadzki religia  
    

 

Marcin Skwarczyński język niemiecki  
     
Igor Sarna  edukacja dla bezpieczeństwa  
     
Barbara Król biologia  
     
Małgorzata Urban chemia opieka świetlicowa
     
Lilianna Skowron język angielski  
     
Magdalena Pawlus język angielski  
     
Grzegorz Noszka informatyka  
     
Marta Pastwa - Tusińska pedagog