Grono pedagogiczne

Małgorzata Bucka  Dyrektor Szkoły wiedza o społeczeństwie
     
Joanna Gałuszka edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy III
     
 Aneta Kamusińska edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IIA
     
Sylwia Foks - Bryzek edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IIB
     
Karolina Mostowik edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy I
     
Dominika Giełdoń nauczyciel wspomagający  
     
Anna Szarzec technika, zajęcia komputerowe, muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie wychowawca klasy VIIA
     
Elżbieta Kurkowska język polski wychowawca klasy VIIB
     
Agnieszka Mąsior język angielski wychowawca klasy VIB
     
Barbara Gabryś historia,  biblioteka wychowawca klasy VIA
     
Urszula Mitoraj wychowanie fizyczne wychowawca klasy VIII
     
Lucyna Wajdzik   opieka świetlicowa
     
Beata Stanisławska matematyka  
     
Paulina Płachta język polski opieka świetlicowa
     
Cecylia Kowalska przyroda, geografia

opieka świetlicowa

     
Patrycja Broda religia  
     
Ewa Bojęś  matematyka, fizyka

wychowawca klasy IV

opieka świetlicowa

     
     
    

 

Marcin Skwarczyński język niemiecki  
     
Igor Sarna  edukacja dla bezpieczeństwa  
     
     
     
Małgorzata Urban chemia, biologia opieka świetlicowa
     
Lilianna Skowron język angielski  
     
     
     
Grzegorz Noszka informatyka  
     
Marta Pastwa - Tusińska pedagog