Grono pedagogiczne

Małgorzata Bucka  Dyrektor Szkoły wiedza o społeczeństwie
     
Joanna Gałuszka edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy II
     
 Aneta Kamusińska edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IIIA
     
Sylwia Foks - Bryzek edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IIIB
     
Agata Nikliborc edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy I
     
Dominika Giełdoń nauczyciel wspomagający  
     
Anna Szarzec technika, zajęcia komputerowe, muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie wychowawca klasy VIIIA
     
Elżbieta Kurkowska język polski wychowawca klasy VIIIB
     
Agnieszka Mąsior język angielski wychowawca klasy VIIB
     
Barbara Gabryś historia,  biblioteka wychowawca klasy VIIA
     
Urszula Mitoraj wychowanie fizyczne  
     
Lucyna Wajdzik   opieka świetlicowa
     
Beata Stanisławska matematyka wychowawca klasy IV
     
Anna Koster język polski  
     
Cecylia Kowalska przyroda, geografia

opieka świetlicowa

     
Ewelina Piotrowska religia  
Karolina Noworyta wychowanie fizyczne  
Ewa Bojęś  matematyka, fizyka

wychowawca klasy V

opieka świetlicowa

     
     
    

 

Marcin Skwarczyński język niemiecki  
     
Igor Sarna  edukacja dla bezpieczeństwa  
     
     
     
Małgorzata Urban chemia, biologia opieka świetlicowa
     
Lilianna Skowron język angielski  
     
     
     
Grzegorz Noszka informatyka  
     
Marta Pastwa - Tusińska pedagog