Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych

Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej przystąpiła do małopolskiego konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Jego celem jest m.in. promowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a także korzystanie przez dzieci z elementów odblaskowych, oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

W związku z powyższym Rada Pedagogiczna we współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi zaplanowała szereg inicjatyw i konkursów, które zamierzamy zrealizować.

Dla uczniów klas IV – VI prowadzone są pozalekcyjne zajęcia z zakresu BRD.

 

    

 

     Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki i elementy odblaskowe.

 

     Ogłoszono ogólnoszkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ponadto planujemy przeprowadzenie jeszcze następujących działań:

 1. ODBLASKOWA WYWIADÓWKA pod hasłem „Jestem odpowiedzialny – daję przykład”
 2. Wykonanie znaków bezpieczeństwa
 3. Projekt edukacyjny „Moje bezpieczne osiedle”
 4. Ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego
 5. Akcja drogowa „Odblaskowa minka”
 6. „Ratujemy życie” – pogadanka profilaktyczna i pokaz pracy strażaka ratownika
 7. Spotkanie z policjantem i wyjście na skrzyżowanie ulic.
 8. Wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej ph. „Bądź widoczny dla każdego, zwłaszcza kierowców dużych aut”
 9. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez pracowników SŁUŻBY MALTAŃSKIEJ.
 10. Projekt odblaskowego ubrania
 11. Odblaskowa dyskoteka
 12. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w innych krajach
 13. Projekt odblaskowego ludzika z figur geometrycznych
 14.  Piszemy listy do kierowców, rowerzystów i pieszych z prośbą o przestrzeganie bezpieczeństwa na drodze
 15. Akcja „Jestem nauczycielem- świecę przykładem”
 16. Wykonanie tematycznych gazetek ściennych

Będziemy się starali na bieżąco informować wszystkich o realizacji poszczególnych działań. 

 

 

 

Koordynatorki konkursu A. Szarzec i U. Mitoraj