Tydzień Przeciwko Agresji i Przemocy w Szkole

Na przełomie października i listopada w naszej szkole drugi rok z rzędu odbywał się Tydzień Przeciwko Agresji i Przemocy.

W tym czasie podczas lekcji wychowawczych oraz zajęć świetlicowych zdobywaliśmy informacje na temat form jakie może przybierać agresja i przemoc oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Każda z klas stworzyła swój własny Kodeks Zachowań Przeciwko Agresji i Przemocy. Pierwszy raz uczniowie wyłonili spośród koleżanek i kolegów Mistrzów Kultury i Zachowania, czyli osoby, które swoim postępowaniem dają przykład innym, są życzliwe, pomocne, nie stosują agresji i przemocy oraz potrafią na nią właściwie reagować. Podczas apelu podsumowywującego Tydzień Przeciwko Agresji i Przemocy klasowi Mistrzowie zostali nagrodzeni medalami i zasłużonymi brawami.

GALERIA