"Mała książka, wielki człowiek"

17 stycznia klasa pierwsza przystąpiła do uroczystego pasowania na czytelnika zorganizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu "Mała książka, wielki człowiek".

Pani Dyrektor przywitała zaproszonych gości oraz rodziców uczniów przybyłych na to uroczyste wydarzenie. Natomiast pierwszaki przywitały zaproszonych gości przedstawieniem pt. "Czerwony Kapturek".

Następnie klasa 7 przygotowała krótką scenkę, która zakończyła się uroczystym pasowaniem. Nasza polonistka Pani Elżbieta Kurkowska wygłosiła prelekcję o wartości czytania w życiu dziecka.

Na koniec Sołtys Poręby Wielkiej Pani Maria Brombosz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Oświęcim Pani Bernardyna Bryzek przeczytały dzieciom wiersz Jana Brzechwy pt. "Na straganie". Po krótkich prośbach uczniów klasy 1 kolejny wiersz zgodziła się przeczytać Pani Iwona Kubielas.

Na koniec głos zabrała Zastępca Wójta Gminy Oświęcim Pani Halina Musiał. Po skończonej uroczystości zaproszeni goście wraz z świeżo pasowanymi czytelnikami udali się na stołówkę szkolną na poczęstunek.

Tagi

GALERIA