WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z przejściem na naukę zdalną, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Najważniejsze informacje związane z organizacją pracy szkoły w dniach 20.12.2021 - 9.01.2022

 
1. NAUKA ZDALNA - klasy I-VIII
- od 20.12 do 22.12 włącznie,
- od 3.01 do 5.01 włącznie,
- 6.01- święto ustawowe - nie ma zajęć,
- 7.01 – ostatni dzień nauki zdalnej.
Nauka zdalna będzie odbywała się na platformie TEAMS - zgodnie z planem lekcji.

Uczniów obowiązuje aktywny udział w lekcjach z włączoną kamerą.

Długość lekcji:
* klasy IV-VIII - 30minut + 15 min nauczyciel do dyspozycji uczniów  /indywidualne rozmowy, zapytania ucznia,  odpowiedzi ustne itp./
* klasy I-III - 30 minut - 40 minut w zależności od możliwości dzieci, decyduje wychowawca.


SPRZĘT KOMPUTEROWY DO NAUKI ZDALNEJ - wydawany będzie od 17.12 .      w sekretariacie szkoły, tym rodzicom, którzy zgłosili taką potrzebę /po podpisaniu umowy użyczenia/.

2. Dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki /na pisemny wniosek rodzica skierowany do dyrektora/ w szkole organizowana będzie opieka świetlicowa dla uczniów kl. I-III w godzinach 6.30.00 - 16.15 w dniach:
- od 20.12 do 22.12,
- od 3.01 do 5.01. oraz w dniu 7.01.2022r.
- termin składania wniosków do 17.12 (piątek), do godziny 11.00.

3. Dzieci z orzeczeniami - możliwa realizacja nauki zdalnej na terenie szkoły. Rodzice zgłaszają wychowawcy klasy taką potrzebę  /wniosek/  do dnia 17.12.2021 (piątek) do godziny 10.00.

 - zajęcia rewalidacyjne realizowane będą w systemie stacjonarnym w szkole.

- pedagog szkolny i psycholog będą do dyspozycji uczniów i rodziców zgodnie z ich planem pracy w szkole.

 

4. W trakcie zawieszenia nauki stacjonarnej w szkole nie będzie obiadów.

 

5. Uczniowie w czasie zawieszenia nauki stacjonarnej mogą korzystać z biblioteki szkolnej na zasadach wcześniej ustalonych / zgłoszenie zapotrzebowania na  książki poprzez Librus, odbiór w portierni szkoły.


 6.Przerwa świąteczna - pozostaje ona bez zmian : 23.12.2021 - 2.01.2022 dla uczniów klas I-VIII.

 

Tagi