Ścieżkami naszej małej Ojczyzny

Kolejny raz udało nam się we współpracy z pracownikami Banku Pekao S.A. uzyskać grant na realizację projektu, który zatytułowaliśmy "Ścieżkami naszej małej ojczyzny". Zapraszamy do galerii.

Wspieranie lokalnych społeczności przez duże firmy nabrało szczególnego znaczenia w czasie pandemii COVID-19. Przykładem jest konkurs grantowy, stworzony przez Bank Pekao S.A. i Fundację Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona

 

Celem akcji „Jesteśmy blisko” jest wspieranie inicjatyw doty­czących edukacji, kultury i sztuki, ekologii, ochrony zdrowia i sportu. Każdy pracownik może zgłosić projekt, zaangażować w niego koleżanki oraz kolegów i wspólnie wystąpić o grant na realizację przedsięwzięcia. Pomysłodawcy tegorocznych inicjatyw dostosowali propozycje akcji do panujących warunków i konieczności zachowania szczególnej ostrożności przy planowaniu akcji.

 

Nazwa projektu: Ścieżkami naszej małej Ojczyzny

 

          Celem projektu jest umacnianie tożsamości lokalnej, krzewienie uczuć patriotycznych oraz promocja regionu, wzmocnienie działań służących identyfikacji z miejscem pochodzenia-„małą Ojczyzną” i jej dziedzictwem kulturowym. To pokazanie, że historia to nie tylko nauka o wielkich wydarzeniach i znanych postaciach, ale także (a może przede wszystkim) o codzienności. To pokazanie piękna krajobrazu, ciekawych postaci i ocalenie historii mieszkańców Poręby od zapomnienia.

          W ramach projektu możliwa będzie integracja ze środowiskiem lokalnym, wzmocniona zostanie praca zespołowa między nauczycielami a także pomiędzy uczniami, co w dobie pandemii i zamknięcia szkół stanowić będzie olbrzymią wartość.

Tagi

GALERIA