W labiryncie wirtualnych zagrożeń

W dniu 18 czerwca klasy szóste, siódme i ósma uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, prowadzonych przez specjalistę Piotra Rychłego. Poruszone zostały ważne zagadnienia związane z wykorzystaniem przestrzeni wirtualnej, która w zdalnym nauczaniu stała się codziennym miejscem funkcjonowania i kontaktów. Prowadzący skupił się na zagrożeniach tj. cyberprzemoc, stalking, uzależnienia cyfrowe. W trakcie zajęć zaledwie dotknęliśmy problematyki, która jest obecnie niezwykle ważna i szeroka. Będziemy kontynuować edukację w tym zakresie w przyszłym roku szkolnym.

Tagi

GALERIA