Słów kilka o Arturze Grottgerze

W czerwcu minęła kolejna rocznica nadania Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej imienia znakomitego malarza - Artura Grottgera. Artysta związał się z naszą miejscowością na zawsze poprzez dwukrotny pobyt w pobliskim pałacyku hrabiostwa Tyszkiewiczów. Zapraszamy do zapoznania się historiami spisanymi przez Ludwika Świeżawskiego w trylogii o naszym patronie i jego życiu.

Tagi