Narodowy Dzień Zwycięstwa - pamiętamy!!!

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. 8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa w Europie. Zachodnia część Starego Kontynentu mogła w pełni świętować. Ale dla wschodniej części Europy gorzka to była wiktoria. Nie przyniosła faktycznej swobody po latach okrutnej niemieckiej okupacji. Na prawdziwą wolność Polacy, Czesi, Słowacy i inne narody zniewolone przez sowiecki reżim musiały czekać kolejnych kilkadziesiąt lat.

Hej radością oczy błysną
I wieniec czoła okrasi,
I wszyscy się mile ścisną:
To wszyscy bracia ! To nasi !

 

Pochlebstwo, chytrość i zbytek
Niech każdy przed progiem miota,
Bo tu wieczny ma przybytek
Ojczyzna, nauka , cnota.

 

Braterstwa ogniwem spięci,
Zdejmijmy z serca zasłonę,
Otwórzmy czucia i chęci.
Święte, co tu objawione.

 

Ale kto w naszym jest gronie,
Śród pracy czy śród zabawy,
Czy przy pługu, czy w koronie,
Niechaj pomni na Ustawy !

 

Pomni na przysięgę swoją
I w każdej chwili żywota
Niechaj mu na myśli stoją
OJCZYZNA, NAUKA, CNOTA.
Tagi

GALERIA