27 lutego od godziny 17.00 dzień otwarty w Szkole w Porębie - czekamy na Ciebie

Ciepło, serdeczność i indywidualne podejście do ucznia to z pewnością atuty małych szkół. Każdy z pracowników (zarówno nauczycieli, jak i obsługi) zna dzieci, ich potrzeby i traktuje je jednostkowo. Taka jest właśnie nasza placówka, która dzięki usytuowaniu w niezwykłym miejscu, jakim jest centrum wsi pozwala na zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.

Nowoczesny budynek mieści się w sąsiedztwie Domu Ludowego,  parku z zabytkowym pałacem – w którym znajdował się „dawny” budynek szkoły oraz starego, drewnianego kościoła. Infrastruktura sprzyja rozwijaniu wielu talentów, o czym świadczą wiersze uczniów pisane na języku polskim. Oto jeden z nich:

Kinga Konik

Sen o Porębie Wielkiej

Właśnie Tam, gdzie było me dzieciństwo,

Właśnie Tam są moje wspomnienia,

Właśnie Tam się urodziłam,

I Tam narodziły się me marzenia.

Nauczyłam się być kochana,

Już w młodości.

Tam w parku leśnym wiewiórka skacze,

A obok tego parku ma szkoła jest właśnie.

Tam się dużo nauczyłam,

Dodawać, odejmować,

Pracować w grupach,

I trudnych decyzji podejmować.

Tam przeżyłam me chwile,

Te dobre i smutne,

No bo jak się tu nie trudzić,

Gdy dobre chwile są tak krótkie.

 

            Uczniowie szkoły oprócz talentów artystycznych, osiągają wysokie wyniki w ogólnopolskich testach i sprawdzianach. Wyniki są wyższe niż średnia w kraju i województwie. Test szóstoklasisty, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016 przyniósł bardzo wysoki, siódmy stanin.

            Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt: tablice interaktywne i multimedialne, ławki dostosowane do wzrostu uczniów. W nowej szkole znajduje się aż dziewięć świetnie wyposażonych sal przedmiotowych, specjalistyczna pracownia językowa oraz komputerowa (w której odbywają się lekcje także z innych przedmiotów, nie tylko zajęcia informatyczne). Jesteśmy nastawieni na nowoczesność, dlatego nasz absolwent ma szansę zostać świadomym obywatelem nie tylko Polski, ale i całej Europy. Z pewnością pomoże mu w tym edukacja j. angielskiego, która w naszej szkole jest na bardzo wysokim poziomie.

            Zajęcia sportowe odbywają się w nowej sali gimnastycznej, w której znajdują się sprzęty wybrane ze względu na wysokie bezpieczeństwo wychowanków.

            W naszej szkole zapewniona jest opieka pielęgniarki oraz pedagoga szkolnego. W godzinach porannych oraz popołudniowych dzieci mogą zostać pod opieką pracowników świetlicy szkolnej, na której prowadzone są różnego rodzaju zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne. Nauczyciele pomagają także w odrobieniu zadań domowych, dbają o dobry nastrój na świetlicy, a także przygotowują zajęcia sportowe. Uczniowie mogą skorzystać z pysznych obiadów serwowanych na stołówce szkolnej.

            Gdy uczeń potrzebuje chwili wytchnienia, nauki w ciszy i spokoju, może udać się do biblioteki. W czytelni ma szansę skorzystać ze źródeł książkowych oraz multimedialnych. Nasze zbiory ciągle są powiększane, o co dbają nauczyciel-bibliotekarz oraz nauczyciele języka polskiego.

            W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się między innymi zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów, z których uczeń może korzystać doraźnie (w razie potrzeby nadrobienia zaległości), lub stale oraz zajęcia rozwijające. Oprócz tego prowadzimy szkolny klub sportowy, koło wolontariatu, innowację pedagogiczną „Nam do głowy trafia polska ortografia” oraz „Filmowe pogotowie wychowawcze”, koło biblioteczne, kółko dziennikarskie – którego efektem jest gazetka szkolna „Grottgerek” tworzona na szpaletach „Gazety Krakowskiej”. Działa także koło teatralne.

            Nasza szkoła znana jest z organizowania wielu wycieczek i wyjazdów o charakterze edukacyjnym i krajoznawczym. Wyjeżdżamy również na zielone i białe szkoły. Stale współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną „Galeria Książki”, Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz grupą „Aktywni” z Krakowa. Często można nas spotkać w teatrach i kinach. Wychodzimy na zewnątrz po to, aby stać się świadomymi odbiorcami kultury.

            Nasza szkoła jako placówka aktywna włącza się w działania lokalne, współpracując z organizacjami wiejskimi. Koło wolontariatu pomaga nie tylko lokalnie, ale włącza się w działania na rzecz pomocy Afryce. Należymy do Klubu Szkół „UNICEF”. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy chętnie i samodzielnie organizują życie szkoły. Dzięki temu – w przyszłości – mają szansę na dobry rozwój i osiąganie wielu sukcesów.

Tagi

GALERIA