Innowacja pedagogiczna „FILMOWE POGOTOWIE WYCHOWAWCZE” w Szkole Podstawowej im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej

W Szkole Podstawowej im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej rozpoczął się cykl zajęć z filmem mający charakter innowacji pedagogicznej. Klasy VII oraz VIII wyjechały do Planet Cinema w Oświęcimiu, aby wziąć udział w ciekawej prelekcji oraz obejrzeć film „Wicher 2. Na przekór wszystkiemu”, z kolei klasy IV-VI wzięły udział w zajęciach oraz seansie „Antboya”.

Innowacja pedagogiczna, którą proponujemy zakłada edukację filmową realizowaną w kinie „Planet Cinema” biorąc udział w 5 spotkaniach w ramach programu „Kino Szkoła”, przeprowadzenie lekcji wychowawczych oraz zajęć z poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem podstawy programowej. Wybrana tematyka zostanie zrealizowana także w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie. Dodatkowo, założenia innowacji zakładają udział w szkoleniu na temat pracy z filmem na lekcjach przez wszystkich nauczycieli. Realizowane będzie także szkolenie dla rodziców pod warunkiem zebrania grupy minimum dwudziestoosobowej.

Biorąc pod uwagę współczesną sytuację społeczno-kulturową oraz coraz to bardziej powszechną potrzebę rozwijania kompetencji medialnych u uczniów, film okazuje się środkiem do mądrego przekazywania wiedzy. Lekcje oparte na filmie mają za zadanie pomóc w wychowaniu uczniów i przygotowanie ich do funkcjonowania w globalnej rzeczywistości.

Koordynatorkami projektu są p. Anna Szarzec oraz p. Karolina Kolasa-Rusek

Tagi

GALERIA