NUDY W „BUDZIE”? NIC BARDZIEJ MYLNEGO!!!

O tym, że realizacja podstawy programowej wcale nie musi być nudna, każdego dnia przekonują się uczniowie Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej. Przy okazji udziału w konkursie „Odblaskowa szkoła” uczniowie klas IV-VI na lekcjach matematyki mieli okazję wykorzystać i utrwalić swoją wiedzę z zakresu geometrii poprzez projektowanie odblaskowego ludzika z figur geometrycznych, zaś na zajęciach technicznych w klasie V zastosować umiejętności geometryczne, projektując odblaskowe ubrania. Na języku polskim, pisali listy do kierowców i innych uczestników ruchów, a te najciekawsze niektórzy z nich mogli zaprezentować w czasie audycji radiowej w studiu Radia Oświęcim.

Wszyscy wiedzą, że nasza szkoła jest „rozśpiewana”, a to dlatego, że na lekcjach muzyki oraz w czasie zajęć muzyczno-artystycznych dzieci ćwiczą swoje głosy na każdym dostępnym repertuarze, także poprzez naukę piosenek o ruchu drogowym. Zajęcia wychowania fizycznego to nie tylko ćwiczenia, biegi czy gry zespołowe, ale także nauka bandażowania ran czy udzielania pierwszej pomocy. Świetnie można zastosować korelację międzyprzedmiotową i z wykorzystaniem technologii informacyjnej na lekcjach języka angielskiego, poznawać ciekawostki na temat przepisów ruchu drogowego w innych krajach. Nauka historii to równocześnie nauka o stosunkach społecznych, gdzie uczniowie oprócz faktów i ich interpretacji historycznej, poznają również prawa rządzące w danym społeczeństwie, w tym także zapoznawani są z prawem o ruchu drogowym i konsekwencjach niewłaściwego zachowania się na drodze. Na religii, przy omawianiu Dekalogu, mówiono o drogowskazach i bezpieczeństwie w życiu chrześcijanina. Na lekcjach przyrody omawiane są zjawiska optyczne, które zwierzęta wykorzystują do wzajemnego ostrzegania się o niebezpieczeństwie. Temat ten świetnie można połączyć ze zjawiskiem „nocnego świecenia” czyli… noszenia odblasków. Na plastyce czy też w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele mają ogromne pole do popisu, gdyż mogą łączyć dosłownie wszystkie zajęcia z nauczaniem o bezpieczeństwie. Zarówno dzieci jak i nauczyciele w naszej szkole są kreatywni i potrafią powiązać realizację podstawy programowej z potrzebami życia codziennego o czym mogą świadczyć „odblaskowe lekcje”. Wszyscy wyznają zasadę: „Dla chcącego – nic trudnego”.

GALERIA