Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie decyzji MEN i w związku z ogłoszonym stanem epidemii do 10 kwietnia br. przedszkole będzie zamknięte...

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii od 25 marca do 10 kwietnia br. Przedszkole Samorządowe w Rajsku będzie zamknięte.


 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych tj.: od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.  zadania przedszkola będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

Kontakt i współpraca przedszkola z dziećmi i ich rodzicami odbywać się będzie przez:

  • komunikację poprzez pocztę elektroniczną,
  • zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola,
  • telefon kontaktowy.

Nauczyciele będą przygotowywać materiały edukacyjne dla dzieci w oparciu o realizowany w przedszkolu program wychowania przedszkolnego. Materiały będą sukcesywnie przesyłane na pocztę elektroniczną Rodziców.

 


 

KONTAKT z przedszkolem:

droga telefoniczna - nr telefonu:  33 843 25 90 w godz. 7.00-15.00

poczta elektroniczna: psrajsko@psrajsko.gminaoswiecim.pl


 

Życzę Państwu spokoju, wytrwałości i zdrowia.

Pozdrawiam

dyrektor PS w Rajsku B. Toczek