Spotkanie Noworoczne

Podziękowanie za minionych dwanaście miesięcy i życzenia na Nowy Rok wypełniają tradycyjne Spotkanie organizowane w styczniu. Jego kulminacyjnym momentem jest uhonorowanie laureatów Nagrody Społecznej Wójta Gminy Oświęcim "Skrzydło Anioła".

Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne 30 stycznia w Domu Ludowym w Grojcu przyjęli posłowie na Sejm RP Dorota Niedziela i Marek Sowa (reprezentowała go dyrektor biura poselskiego Ewa Witek), starosta oświęcimski Marcin Niedziela, wicestarosta Paweł Kobielusz, wiceprezydent Oświęcimia Andrzej Bojarski, przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek oraz radni gminy Oświęcim, sekretarz Robert Dziuba i skarbnik gminy Oświęcim Jacek Soboń, prezes Gminnego Koła Sołtysów Anna Sporysz oraz sołtysi gminy Oświęcim, dyrektor "Przychodni z Sercem" doktor Artur Mendyk, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Ryszard Dudek, a także gwardian klasztoru Franciszkanów w Harmężach o. Piotr Cuber.


Po przywitaniu wszystkich zebranych głos zabrał wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek:


– Szanowni Państwo! Chcę szczególnie podziękować tym, którzy dzisiaj tutaj zawitali, za to, że wspierają nas w naszych działaniach.  Chcę podziękować Radzie Gminy Oświęcim z Panią Przewodniczącą na czele za doskonałą współpracę. Za to, że nie zawsze się zgadzamy, ale potrafimy wspólnie wypracować bardzo dobre rozwiązania.


Dziękuję pracownikom Urzędu za pracę, która czasem jest niedoceniana. A jednak bywa, że jest godzina 16., 17., a w niektórych pokojach koleżanki i koledzy pracują, bo trzeba coś zrobić terminowo. Ja o tym wiem, dlatego bardzo dziękuję i myślę, że trzeba o tym mówić, że Urząd pracuje pełną parą – mam nadzieję, że są tego efekty.


Dziękuję również dyrektorom szkół i przedszkoli, z Panią Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Agatą Michalską. Nasze placówki osiągnęły najlepszy wynik egzaminu po ósmej klasie w powiecie, jeden z najlepszych w Małopolsce i zdecydowanie powyżej średniej w kraju. Wkład pracy w oświacie zasługuje na szczególne uznanie. Myślę, że efekty Państwa pracy będą widoczne w przyszłości – tak, że nie będzie żadnych wątpliwości co do tego, że oświata w gminie Oświęcim funkcjonuje doskonale.


Podziękowania kieruję też do Prezesa i Rady Nadzorczej Zakładu Komunalnego. Spółka się zmienia dynamicznie. Udało jej się nabyć nowe samochody. Ma nowe zadania. Zakład startuje w przetargach i jeśli je wygrywa, to te pieniądze pozwalają na jego rozwój, a docelowo służą nam wszystkim.


Chcę podziękować także naszym strażakom. Zdarza się czasem, że ktoś narzeka, nie widząc działalności straży pożarnej. Ale kiedy przychodzi klęska żywiołowa, kiedy nasi mieszkańcy – i nie tylko nasi, bo działacie na terenie powiatu i poza powiatem – kiedy ludzie potrzebują pomocy, to Wy, nie szczędząc własnego zdrowia, zostawiając własne sprawy, niesiecie pomoc. Chronicie życie, zdrowie i mienie naszych mieszkańców. Bardzo dziękuję za te działania, bo bez Was funkcjonowanie Gminy, a zwłaszcza radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, byłoby o wiele trudniejsze.


Panie z kół gospodyń i przedstawiciele zespołów śpiewaczych – przyjmijcie moje podziękowania. To Państwo tworzycie i podtrzymujecie tradycję i kulturę ku radości nas wszystkich. Jesteśmy na Waszych występach, które nas zachwycają, budują i dają dużo siły do pracy na kolejne dni.


Chcę też podziękować przedstawicielom LKS-ów, za to, że organizują zajęcia dla dzieci, dzięki którym mają one szansę, żeby być zdrowe, ale też mają szansę na właściwy rozwój polegający na tym, że wybijające się jednostki mogą iść wyżej. Mogą dalej się rozwijać i mogą reprezentować naszą gminę na arenie krajowej i międzynarodowej.


Są wśród nas również prezesi stowarzyszeń emerytów i rencistów czy uniwersytetów każdego wieku. Bywamy na wydarzeniach organizowanych przez Was i widzimy tę radość, z którą przychodzicie, organizujecie różne wyjazdy. A to powoduje że jesteście, jak sądzę, zdrowsi fizycznie i psychicznie


Świetnie układa się współpraca z kołami łowieckimi. Bardzo dziękuję za utrzymywanie równowagi w przyrodzie, bo też taka równowaga potrzebna jest w życiu i w polityce. A wy to robicie doskonale i myślę, że można się tego od Was uczyć.


Koło Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej rozwija się coraz lepiej. Wierzę, że już niedługo stanę się jego członkiem, bo udało mi się kupić dwa ule. Na razie stoją puste, ale myślę, że niedługo się zapełnią. Mam nadzieję, że już za kilka miesięcy będziemy mogli kupić również miód z logo gminy Oświęcim. Chcemy promować lokalne produkty – także miód z Ziemi Oświęcimskiej – i pokazywać, że pszczelarze dbają o środowisko. Bo dzięki temu mamy zdrową, ekologiczną żywność.


Przedsiębiorcom, którzy są na tej sali, składam szczególne podziękowania. Stwarzacie miejsca pracy dla ludzi, którzy mieszkają w gminie Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. To jest niesłychanie ważne, że ktoś może znaleźć pracę blisko, a dzięki temu może spełniać również swoją rolę w rodzinie, w wychowaniu dzieci. Szukanie chleba za granicą albo, nie daj Boże, za wielką wodą powoduje, że później zostają deficyty zmarnowanego i straconego czasu rodzinnego, którego się nie da nadrobić.


Cieszę się, że ośrodek zdrowia, który tutaj mamy, funkcjonuje coraz lepiej. Jest to zasługa doktora Artura Mendyka i prezesa Aleksandra Kępy. Cztery lata temu, może cztery i pół, założyliśmy się z Arturem, czy ten ośrodek w ogóle będzie. Ja twierdziłem, że tak, a Artur, że nie ma takiej możliwości, żeby powstał. Po pół roku starań zaczął mi pomagać, nie bacząc na to, że przegra nasz zakład. Współpraca między nami doprowadziła do tego, że gmina Oświęcim ma piękny ośrodek. Mam nadzieję, że coraz lepiej będzie funkcjonować również przychodnia we Włosienicy. Mamy plany, żeby docelowo, za cztery-pięć lat taki ośrodek powstał również w innym miejscu na terenie gminy.


Szanowni Państwo! Nasz dyżurny pesymista, skarbnik Gminy Oświęcim, który też jest na tej sali, twierdzi, że w tym roku będziemy mieć wpływy o 3 miliony mniejsze niż prognozowane. Łatwo nam nie będzie. Niemniej jednak mamy zdrowe ręce, otwarte umysły i musimy tak funkcjonować żeby sobie z tym problemem poradzić. Ja jestem optymistą i wiem, że mając taki zespół pracowników w gminie z Panią Wójt Haliną Musiał na czele, której bardzo serdecznie dziękuję za całą pracę – Halinko, bez Ciebie byłoby mi bardzo trudno – na pewno sobie poradzimy.


Najważniejsze jest to, żebyśmy się rozumieli nawzajem, żebyśmy współpracowali ze sobą. Taka współpraca nawiązała się z miastem Oświęcim. Dziękuję Panu Prezydentowi. I Panu Staroście – współpraca z Panem Starostą również układa się nam dobrze. Dzięki temu w trudnych sytuacjach jest nam łatwiej sobie poradzić. Wspólnie możemy więcej. Za to dziękuję również Pani Poseł.


Myślę, że przyszedł czas na to, żeby złożyć Państwu najlepsze życzenia. Mamy jeszcze styczeń, więc to będą życzenia noworoczne. Życzę dużo uśmiechu, życzę optymizmu, radości i wejścia w ten Nowy Rok z otwartym umysłem. Z siłą taką, jakiej do tej pory nie mieliśmy, bo wielkie wyzwania są przed nami. Musimy im podołać z szacunkiem dla każdego człowieka. I tego Wam wszystkim życzę: szacunku, miłości, uśmiechajmy się do siebie, starajmy się rozumieć siebie nawzajem, bo to zawsze prowadzi do zgody i porozumienia. I do tego, że znajdziemy zawsze właściwe rozwiązania.


Spotkanie Noworoczne było okazją do uhonorowania laureatów Nagrody Społecznej "Skrzydło Anioła". Tegorocznymi są: pośmiertnie – śp. Halina Skrzypczyk (Nagrodę odebrali mąż i syn laureatki), Stanisław Chowaniec, Alfreda Kufrej (w jej imieniu nagrodę odebrała Irena Myśliwiec) oraz Agnieszka Szczerbowska.

Sylwetki laureatów Nagrody Społecznej "Skrzydło Anioła" prezentujemy tutaj.


Artystycznym i zarazem rozrywkowym punktem programu Spotkania Noworocznego był recital Rafała Songana, który przez wiele lat był solistą Teatru Wielkiego w Łodzi. Obecnie współpracuje z Operą Warszawską, Operą Wrocławską i Operą Krakowską, Występuje również za granicą prezentując repertuar operowy, operetkowy, musicalowy oraz przeboje muzyki popularnej.


Finałowym akcentem części oficjalnej był toast. Do jego spełnienia i złożenia życzeń noworocznych wójt Mirosław Smolarek zaprosił zastępcę Halinę Musiał i przewodniczącą Rady Gminy Oświęcim Bernardynę Bryzek.

 

fot. Robert Grabowski

GALERIA