Wyniki wyszukiwania dla frazy: śniadanie daje moc

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   Uchwała Nr XL/301/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2014-2018      Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie   Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 13 września 201

Wspieranie rodziny

Środa, 23 października 2019   W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie  Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej  uchwalona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny, która jest podstawową

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca

Akty prawne

Środa, 23 października 2019   Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte w

Kontakt

Środa, 23 października 2019 Adres : Grojec, ul. Beskidzka 100, 32-600 Oświęcim zobacz mapkę                   zobacz na mapie Targeo    Godziny urzędowania : poniedziałek, środa, czwartek i piatek : 7.00-15.00,  

O GOPS

Środa, 23 października 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu jest jednostką budżetową i organizacyjną Gminy Oświęcim.     Został utworzony z dniem 01 lipca 1996r. w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.   Obecnie Ośrodek realizuje również zadan

60-lecie KGW Grojec

Wtorek, 22 października 2019 Koło Gospodyń Wiejskich w Grojcu powstało w 1959 roku. Jego członkinie obchodziły jubileusz 19 października. Wśród gości urodzinowego spotkania byli m.in. przedstawiciele samorządowych władz, lokalnych i rolniczych organizacji, a także koleżanki z zaprzyjaźnionych kół w gminie i mie

Udział grupy Kotków z PS w Brzezince w Europejskim Tygodniu Kodowania – CODE WEEK 2019

Wtorek, 22 października 2019 Za nami Code Week 2019!   Code Week to szczególny tydzień dla każdego miłośnika kodowania... na tyle szczególny, że trwa aż dwa tygodnie. Tydzień kodowania to europejska inicjatywa, której celem jest pokazanie kodowania od najlepszej strony, zachęcanie do nauki prog

Skorzystaj z usług opieki wytchnieniowej

Wtorek, 22 października 2019 Gmina Oświęcim w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019, otrzymała środki finansowe na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby chętne do skorzystania z programu pro