Podziękowanie

W dniu 02 czerwca 2020r. firma Vesuvius Poland Sp. z o.o. ze Skawiny przekazała na rzecz szkoły maseczki, przyłbice i środki dezynfekujące. Pomoc została zaoferowana przez Panią Justynę Drabczyk (mamę Borysa Drabczyka z klasy IA). Serdecznie dziękujemy.

Tagi

GALERIA