Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka #dlakażdegodziecka #wcd

20 listopada przedszkolacy świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF...

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Do akcji przystąpiło także nasze przedszkole. W dniu 20 listopada w przedszkolu dominował kolor niebieski. Nauczyciele, pracownicy i przedszkolacy przyszli ubrani w niebieskich strojach. Pomieszczenia  przedszkola ozdabiały okolicznościowe informacje o prawach dzieci, plakaty i niebieskie baloniki. Dzieci podczas zajęć rozmawiały na temat swoich praw. Około godziny 10.00 przedszkolacy ze wszystkich oddziałów spotkali się w sali zajęć Słoneczek, gdzie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych o prawach dziecka, przygotowanych przez naucz. p. Alinę Molenda, mających na celu kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw. Były rozmowy, wiersze, zagadki, praktyczne działanie i zabawy integracyjne. To był ciekawy dzień. Dzieci wychodziły z przedszkola w dobrych humorach z niebieskim balonikiem.

 

GALERIA